Herken onze steltlopers

Herken onze steltlopersVoor menig vogelaar blijft steltlopers een lastig groep. Niet alleen vanwege het feit dat sommigen zoveel op elkaar lijken maar zeker ook door het feit dat wij hen maar zelden in hun kleurig en daardoor onderscheidend verenpak zien. Over het algemeen moeten we genoegen nemen met vaal bruin en grijs. Daarnaast kunnen ook de verschillende kenmerken van het verenkleed bij juveniele en adulte vogels nog eens een rol spelen.

Op deze DVD van Natuur Digitaal worden door Marc Plomp 64 soorten steltlopers, die allemaal in Nederland of België zijn waargenomen, aan ons voorgesteld. Het is een fraai en compleet overzicht dat in prachtige beelden is vastgelegd. In de begeleidende tekst – gesproken door Kees Broos – worden de belangrijkste kenmerken genoemd en verschillen met sterk gelijkende soorten aangeduid. Aan het eind van iedere bespreking worden de soortspecifieke aandachtspunten nog eens herhaald. Niet alleen de opnamen van het verenkleed maar ook die van het gedrag van de diverse vogels op deze DVD vormen een welkome aanvulling op de 2-dimensionale plaatjes in welke goede gids dan ook.

Dit levende naslagwerk heeft een speelduur van 105 minuten. Maar ieder soort kan ook afzonderlijk worden opgeroepen. De enorme hoeveelheid aan informatie kan iedereen behulpzaam zijn bij determinatie.

Voor mij is deze DVD de prijs dubbel en dwars waard.

Bilthoven 25-09-2011

 

Uitgever Natuur Digitaal
Opname Marc Plomp
Tekst Marc Plomp
Voice Over Kees Broos
Prijs € 24,95