Het Waddenatelier

Het Waddenatelier-groot copy 2

Dertig jaar worden we al getrakteerd op de prachtige etsen, aquarellen en schilderijen, al of niet in gidsen en boeken, van vogelaar en kunstenaar Erik van Ommen. Om dit jubileum te vieren, nodigde de coördinator tentoonstellingen van Slot Zeist hem uit om dit jaar, van 14 april tot en met 9 juni, te exposeren in de Culturele Vleugel.

Van Ommen zag meer in een boek met één thema dan in een expositie met bijbehorende catalogus. Het aanbod – uit een geheel andere hoek – om de militaire kazerne op Vlieland een jaar lang als atelier te gebruiken, was een uiterst welkom geschenk. Samen met zijn partner Wilma Brinkhof werkte hij aan deze jubileumuitgave. Het verschijnen en de titel van het boek zijn daarmee snel verklaard.

De inhoud is minder simpel te verklaren. Die moet je niet willen vatten in woorden. Niet willen begrijpen. Die moet je beleven. Het is een schier eindeloze aaneenrijging van ultieme momenten van genot. Prachtige etsen, voornamelijk in zwart-wit. Aquarellen, die de kleurenpracht van de wolkenluchten boven het wad zo subtiel en onwaarschijnlijk raak hebben gevangen. De complexe eenvoud van vogels in sumi-e techniek. De overvloed aan kleurschakeringen die opbruist in de weergave van aarde, water en lucht in zijn olieverfdoeken. Het zijn bladzijde na bladzijde uitingen van een ontembare liefde voor het wad en zijn gevleugelde bewoners. De haast fotografische nauwkeurigheid waarmee hij de vogels neerzet, wordt overtroffen door het gevoel waarmee de etsnaald, het penseel werd gevoerd.

De teksten zijn ondersteunend, verklarend, soms confronterend, maar altijd functioneel.

Op het moment van dit schrijven zit ik op Texel. De bontbekplevier, de kluut, de lucht, het duin, het droogvallend wad, de ruimte en alles wat ik al die jaren al zo heb bewonderd, ben ik door dit boek met andere ogen gaan zien en nog meer gaan waarderen.

Een absolute aanrader voor iedereen die het aandurft om de tederheid en de liefde van deze kunstenaar voor het wad te delen.

 

Illustraties: Erik van Ommen
Tekst: Wilma Brinkhof en Erik van Ommen
Uitgeverij: KNNV uitgeverij i.s.m. Vogelbescherming Nederland
ISBN: 978 90 5011 450 9
Prijs: € 39,95