Influx van Slangenarenden

Van de site van SOVON:

©GMD

Slangenarend

Deze zomer worden er relatief veel Slangenarenden gezien in Nederland. Ze worden ook niet alleen in heide- en hoogveengebieden waargenomen. Hoeveel van deze zeldzame slangeneters zijn er eigenlijk in ons land?
Slangenarenden zijn de laatste zomers vaste prik op de Veluwe, het Dwingelderveld en in het Fochteloërveen. Ze hebben aantrekkingskracht op heel wat vogelaars, die maar wat graag zo’n imposante roofvogel boven het veld zien hangen, speurend naar slangen en andere reptielen. In de zomer van 2022 lijken er opvallend veel Slangenarenden te pleisteren in ons land. Tijd om daar iets beter naar te kijken.

Veel waarnemingen
Ook al zijn Slangenarenden sinds 1996 vaste overzomeraars geworden, ze blijven zeldzaam. Waarnemers blijven ze daarom gewillig melden op waarneming.nl en andere websites en nemen ook vaak de moeite om foto’s te nemen. Dat biedt de mogelijkheid om een redelijk goede inschatting te maken van het aantal overzomerende exemplaren door goed naar individuele kenmerken te kijken. Willem van Manen en Rob Bijlsma zetten in De Takkeling voor de periode 1996-2016 al eens op een rij hoeveel exemplaren er voor een periode van twee weken of langer in een gebied werden gezien. Vorig jaar trokken we in de Vogelbalans hun grafiek door tot en met 2021. Het opvallend grote aantal meldingen tijdens de huidige zomer deed vermoeden dat we weleens met flink wat meer Slangenarenden te maken kunnen hebben dan in de afgelopen jaren.
Lees hier het hele artikel.