Kamerleden nemen petitie Aanvalsplan Grutto in ontvangst

Van de site van de Vogelbescherming.

© GMD

Grutto met pul

Vandaag is aan de vaste Kamercommissie van LNV de petitie voor het aanvalsplan grutto aangeboden. Deze werd door ruim 86.000 mensen gesteund en vanuit een bloemrijke weide met vogels en koeien in Friesland aangeboden.

Geflankeerd door Fries paard en reusachtige grutto sprak Pieter Winsemius, initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto, de dringende oproep aan de politiek uit snel in actie te komen voor de grutto.
Winsemius benadrukte zijn zorg dat ondanks brede steun in de politiek, onder boeren en natuurorganisaties, de overheid niet met voldoende financiële middelen over de brug komt. De aantallen weidevogels, met de grutto als boegbeeld, blijven hard achteruitgaan. Plannen om de weidevogels te redden zijn al lang klaar, maar moeten ten uitvoer worden gebracht. Hij haalde zijn Friese beppe aan: “It moat no naaid wurde sa’t it knipt is.’’
Lees hier het hele bericht.