Kanoeten bekijken als individu

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMDOnlangs promoveerde gedragsecoloog Eva Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar kanoeten. Ze richtte zich hierbij vooral op de ontwikkeling van individuele migratie-routines. Ofwel, hoe vliegt een kanoet elk jaar van noord naar zuid en weer terug en welke keuzes maakt hij of zij daarbij.

Waarom ben je voor je trekvogelonderzoek bij de kanoet uitgekomen?
“Kanoeten zijn echte lange afstandstrekkers. Ze broeden in Noord-Arctische gebieden en overwinteren in Europa, bijvoorbeeld in de Waddenzee. Maar er zijn ook exemplaren die doorvliegen naar Zuid-Afrika. Door mijn onderzoek wilde ik meer inzicht krijgen in de individuele keuzes die kanoeten maken qua trekroute en overwinteringsplek.”

Hoe ben je achter de individuele ‘vluchtgegevens’ van kanoeten gekomen?
“De afgelopen jaren hebben we vanuit het NIOZ op Texel verschillende kanoeten uitgerust met een lichtgewicht satellietzendertje. Hierdoor hebben we de exacte vliegroutes en verblijfplaatsen kunnen vastleggen. Kanoet Paula hebben we hierdoor twee jaar op de voet kunnen volgen.”
Lees hier het hele artikel.