Knop om voor weidevogels

Van de site van boerderij.nl:

©GMD

Tureluur

Gerwout Netjes heeft voor 22% van zijn areaal zwaar natuurbeheer ingepast in zijn bedrijfsvoering. Het doel is het aantal weidevogels in stand te houden of zelfs te laten toenemen.
Het bedrijf van Gerwout Netjes ziet eruit als ieder ander melkveebedrijf. Niets wijst direct op de inspanningen die hij verricht om de weidevogels op zijn bedrijf en in het omringende gebied te beschermen en ruimte te geven. Toch is hij daar intensief mee bezig. Zo is hij bestuurslid van Collectief Eemland, een groep die zich inspant om de dalende weidevogelstand tegen te gaan en zelfs mogelijk in het gebied wil laten groeien.

Kwart areaal in zwaar beheer
Bijna een kwart van zijn areaal ligt in zwaar beheer. Dat omvat nestbeheer, plasdrasgebieden, kruidenrijk gras en uitgestelde maaidatum. Vrijwilligers tellen de nesten en houden de weidevogelstand bij. Volgens Netjes is het beheer prima inpasbaar in de bedrijfsvoering. “Wij zijn sinds 2010 op dit bedrijf. In Kampen, waar we vandaan komen, hadden we ook wel wat natuurbeheer, maar hier is dat uitgegroeid.” Bij de bedrijfsovername waren er nog lopende contracten. “Dan kom je er meer mee in aanraking en dat groeit dat van lieverlee ook uit.” Volgens Netjes moet bij veehouders die ermee willen starten de knop om. “Je gaat van productief gericht bezig naar een andere invulling van je percelen. Je creëert een biotoop waarin weidevogels goed uit de voeten kunnen.” Dat betekent dat ze de ruimte hebben om te nestelen en hun kuikens kunnen grootbrengen.
Lees hier het hele artikel.