Krakeendkuikens kijken

Van de site van SOVON:

© GMD

Krakeend

Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend. Een eend die veel lijkt op de Wilde Eend, met een belangrijke uitzondering. Terwijl de Wilde Eend in aantallen achteruit gaat, neemt het aantal Krakeenden sterk toe. Wat is het geheim van deze onopvallende eend?
Er zullen weinig mensen zijn die de Wilde Eend niet kennen. De Krakeend daarentegen is veel minder bekend. Logisch ook, want de aantallen liggen zo’n tien keer lager dan die van de Wilde Eend. Maar deze aantallen nemen wel al jaren toe. Broedden er in de jaren zeventig tussen de 550 en 800 paartjes in Nederland, inmiddels zijn dat er 21.000 tot 26.000. En dat is opmerkelijk. Want hoe kan deze aan de Wilde Eend verwante soort wel uitbreiden, terwijl de Wilde Eend in aantallen afneemt?
Lees hier het hele bericht.