Lek en Biesbosch – 11-12-2016

Erik Wouda schreef:

© Erik Wouda

Speuren naar de Amerikaanse Wintertaling

Het was op papier geen spannende excursie voor de ervaren vogelaar. En de weersverwachting beloofde tevoren weinig goed. Het plan was langs de Lek te speuren naar ganzen en eenden. De prachtige uiterwaarden bij Everdingen waren het eerste doel. Dat gebied verrast vaak, en we togen met een klein clubje naar de Lekdijk. Ganzen en eenden waren de rode draad, maar de krenten in de pap waren ook andere vogels. De uiterwaarden bij Everdingen zaten vol eenden. Vooral slobeend, wintertaling en een enkele pijlstaart, grote zaagbek en tafeleend. Daarnaast drie rondvliegende veldleeuweriken, waterpiepers en twee roodborsttapuiten maakten rondlopen in de gure wind de moeite waard. Een prachtige groep van circa honderd rondvliegende kramsvogels maakten het feest compleet.

Een kort bezoek aan het fort bij Everdingen leverde een mooie roerdomp op. Wellicht een beetje overmoedig besloten we dat dit deel van de excursie klaar was en togen naar de Biesbosch, waar al dagenlang een amerikaanse wintertaling zat. Maar hoe we ook rondreden, en hoeveel we de groepjes en groepen wintertalingen afspeurden, de zeldzame gast leek weg te zijn. Maar, zoals dat gaat als je stilstaat en rondkijkt, waren er genoeg verrassingen. Een bonte strandloper op een stukje slik, wat toendrarietganzen vlakbij de auto, een nonnetje en prachtige slechtvalken.

En die slechte weersverwachting? Die kwam niet uit. Vogels kijken in december is de moeite waard, zeker als het weer meevalt.