Lepelaar rukt op tot aan de Randstad

Van de site van SOVON:

© GMD

Lepelaar

Het gaat erg goed met Lepelaars in Nederland. Waren deze markante vogels begin jaren zeventig nog een zeldzame verschijning, nu is de stand hoger dan ooit. Er zijn zelfs kolonies langs de bebouwing van de Randstad te zien. De Lepelaar is één van de best getelde broedvogels van Nederland. Dat laat Sovon vandaag zien in een rapport met de laatste cijfers over de populatie-ontwikkelingen van 195 soorten broedvogels.
In 1970 broedden er slechts 215 paren Lepelaars in het Naardermeer, Zwanenwater en op Texel. Sindsdien maakte de soort een spectaculaire ontwikkeling door en groeide de populatie tot ongeveer 3800 paar in 2019. Jaarlijks worden vrijwel alle kolonies met broedende Lepelaars geteld. Dat wordt gedaan door onderzoekers van de Werkgroep Lepelaar, terreinbeheerders en vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Lees hier het hele artikel.