Lichtpuntje aan einde catastrofaal broedseizoen grote sterns

Van de site van Nature Today.

©GMD

Grote Stern

Dit jaar was er slechts één succesvolle broedkolonie grote sterns in de Nederlandse Waddenzee; op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een funest jaar voor de grote sterns, waarbij door vogelgriep massale sterfte plaatsvond in kolonies rond de Noordzee. Het verwijderen van dode vogels uit besmette kolonies lijkt kansrijk voor de overleving en het broedsucces van onbesmette soortgenoten.
Op Texel was in mei en juni het complete broedseizoen op drie verschillende plekken door uitbraken van het vogelgriepvirus in de kolonies compleet mislukt. Zo’n 3.600 dode grote sterns zijn op het eiland geruimd, maar in totaal moeten er veel meer vogels zijn gestorven, zoals op de Noordzee waar ze hun voedsel zoeken. Laat in de zomer wist zich echter alsnog een groep grote sterns op Texel te vestigen. Ze vonden een plek in het voor deze soort perfecte broedgebied Prins Hendrikzanddijk.
Lees hier het hele artikel.