Lockdown lijkt geen probleem voor meeuw

Van de site van SOVON:

© GMD

Kleine Mantelmeeuwen

Hebben stadsvogels, zoals de Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Stadsduif last van de coronacrisis? Omdat er minder mensen op straat zijn, is er misschien minder rondslingerend eten beschikbaar voor deze vogels. Op basis van de voorlopige resultaten van de eerste telronde van het Meetnet Urbane Soorten lijkt het wel mee te vallen.

De Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Stadsduif kregen de afgelopen tijd aandacht in de media omdat ze (deels) afhankelijk zijn van ons afval. En daarvan zou minder rondslingeren op straat door de ‘intelligente lockdown’. Binnen het Meetnet Urbane Soorten (MUS) worden de ontwikkelingen van deze vogels in steden en dorpen bijgehouden. De resultaten van de eerste telling, die plaatsvond tussen 1 en 30 april, kunnen al vergeleken worden met die van vorig jaar. De Kleine Mantelmeeuw is in dezelfde aantallen geteld als vorig jaar. De Zilvermeeuw en Stadsduif in iets lagere aantallen. De Zilvermeeuw en Stadsduif nemen echter al jaren af, terwijl de stadse Kleine Mantelmeeuw in aantal toeneemt.
Lees hier het hele artikel.