Lustrum 60 jaar Vogelwacht Utrecht

Onze voorzitter, Bert van ‘t Holt schreef:

Op 4 februari 1958 vond de oprichtingsvergadering van Vogelwacht Utrecht plaats in het gebouw van het KNMI in De Bilt. De oprichters waren de heren Van der Garden, Van Lynden en Sjoerd Braaksma (vader van Wigle). Doelstelling van de jonge vereniging: bescherming van vogels en hun leefgebieden in de provincie Utrecht.
Intussen zijn 60 jaar voorbij en is onze doelstelling wat breder geworden. In artikel 2 van de statuten staat: Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van de vogels.

Natuurbescherming van levensbelang
Heeft de Vogelwacht nog bestaansrecht? Is natuurbescherming nog nodig? Om maar met de tweede vraag te beginnen. De druk op de natuur, onze leefomgeving, is groot door o.a. een almaar uitdijende wereldbevolking, gebruik van pesticiden en klimaatverandering. Bescherming van die natuur is m.i. van levensbelang. Hopelijk kan de Vogelwacht daarbij een rol blijven spelen.

Nieuwe natuur in lustrumjaar
Naast bedreigingen zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals het ontstaan van nieuwe natuur. Daaraan besteden we aandacht in dit lustrumjaar. Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 20 maart hield André Donker, boswachter Natuurmonumenten, een lezing over de Marker Wadden. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn nieuwe eilanden opgespoten in het Markermeer, de Marker Wadden. In 2017 hebben hier al bijzondere vogelsoorten gebroed zoals dwergstern en strandplevier. André heeft ons er meer over verteld.

Een pelagische tocht: spannende lustrumexcursie op 20 oktober

Jan-van-Gent © Martijn van Tol

Het bestuur organiseert als lustrumactiviteit, in samenwerking met Birding Holland, op 20 oktober een pelagische tocht vanuit de haven van IJmuiden.
Niets is zo spannend als vogels kijken in oktober, wanneer de najaarstrek in volle gang is. Dat geldt voor het vasteland en de eilanden, maar zeer zeker ook voor de zee. Het is niet alleen de maand van de kwantiteit (er zijn veel vogels onderweg), maar ook van de kwaliteit. Jagers, pijlstormvogels, stormvogels, duikers, alkachtigen, meeuwen, jan-van-genten: ze zitten niet ver weg en de zee ten westen van Noord-Holland heeft diverse malen bewezen een bijzonder goede plek te zijn om ze te vinden! ew-iopDaarnaast hebben we ook een goede kans op diverse langstrekkende zangvogels.

Grote Jager © Martijn van Tol


Ga dus mee op deze avontuurlijke Noordzeetocht vanuit IJmuiden met het schip de MS Marion.

Slecht weer
De schipper bepaalt in overleg de zaterdag voor de tocht of de omstandigheden het toelaten om de tocht door te laten gaan. Een beetje regen of mist is geen reden om de tocht af te gelasten. Houd uw mail, de Facebookpagina van Birding Holland (www.facebook.com/birdingholland.nl  en de website (www.birdingholland.nl) enkele dagen vooraf in de gaten.
Uiteraard krijgt iedereen zijn geld terug als de reis onverhoopt wordt afgelast. Wanneer de schipper besluit dat uitvaren mogelijk is en u besluit zelf om welke reden dan ook om niet mee te gaan, dan volgt uiteraard geen restitutie.

  • Vertrekplaats: Haven IJmuiden (exacte locatie volgt in een mail ongeveer een week voor aanvang)
  • Datum: Zaterdag 20 oktober 2018
  • Vertrektijd: Uiterlijk 08:00 (graag om 07:30 aanwezig), terug tussen 16.00 en17.00

De kosten zijn 35 euro per persoon. 
Met vragen kunt u terecht bij Janneke Kimstra, 06-53977261 of jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl