Maasvlakte – 19-11-2023

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Strandleeuwerik

Zondag 19 november bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Maasvlakte. Het was hopen op een harde westen- of noordwestenwind zodat we goede kans zouden hebben op zeevogels, maar helaas, de wind was zuidwest, en zoals ze in Scheveningen zeggen: “zuidwest, da’s de pest”. Wat wel meeviel was de regen, hoewel we ons hier wat zorgen over hadden gemaakt viel dit alleszins mee.

Kortom: met een groep van 9 mensen stonden we een tijd over zee te kijken, en zagen soorten als Jan van Gent, roodkeelduikers, een Parelduiker, dwerg- en drieteenmeeuwen en meerdere Alken. Een groepje foeragerende Bruinvissen maakte het feest compleet.
Nadat we hier een tijd hadden gestaan, besloten we de bosjes te gaan afzoeken. Dit was wat lastiger door de toch wel harde wind. Ook langs de Stuifdijk was het lastig zoeken, vooral doordat de windmolens zoveel ruis produceerden dat het lastig was te horen of en waar er vogels zaten.
We besloten door te rijden naar de Westplaat. Hier maakten we een flinke wandeling naar het groene strand. De wens was de groep Strandleeuweriken te vinden die hier gemeld was. Het vinden van de goede plek kostte wat moeite, maar eenmaal daar waren de vogels ook niet te vinden. We zouden ze bijna gemist hebben als een andere alerte vogelaar ze niet had gevonden een klein stukje terug. Hierna liet de groep van 8 vogels zich prachtig zien.
Eenmaal terug keken we over het Oostvoornse meer en zagen daar soorten als Dodaars (veel), Geoorde Fuut, Middelste Zaagbek en een Zeekoet.

Het leverde vandaag geen spectaculaire soorten op, maar het was een prima dag.