Matige broedresultaten bij kustbroedvogels in de Waddenzee

Van de site van SOVON:

©GMD

Grote Stern

In de Nederlandse Waddenzee wordt het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels jaarlijks gevolgd. Een nieuwe analyse van langetermijntrends in broedsucces (2005-2019) laat voor veel soorten onzekere trends zien. Wel is duidelijk dat de meeste soorten te weinig jongen grootbrengen om de populatie op peil te houden. Herstel blijft uit.

Het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels in de Nederlandse Waddenzee wordt al 15 jaar gemonitord voor het Meetnet Reproductie, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en het trilaterale TMAP programma. Het gaat om de Lepelaar, Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Visdief en Noordse Stern. De resultaten van de Nederlandse monitoring zijn uitgewerkt in een rapport (1,5 Mb) waarin Wageningen Marine Research en Sovon de langjarige trends en de resultaten van het broedseizoen 2019 bespreken.
Lees hier het hele artikel.