Merels en predatie

Van de site van SOVON:

©GMD

Merel

Aan het begin van het Jaar van de Merel krijgen we veel berichten van bezorgde vogelliefhebbers, of beter gezegd: merelliefhebbers. Eén teneur in de e-mails valt op: er zijn steeds meer Eksters en die eten alle jonge Merels bij ons op. In hoeverre snijden zulke opmerkingen hout? Is wat we zelf in onze tuin zien gebeuren ook meteen dé algemene verklaring voor de recente afname van de Merel? Het korte antwoord hierop is: nee. Het lange antwoord, gebaseerd op verschillende onderzoeken, lees je verderop in het artikel .

2022 is voor Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. De aanleiding daarvoor is dat we in de laatste vijf jaar een opvallende afname van het aantal Merels in steden, dorpen en in bossen op zandgronden in het zuiden van ons land zien. Systematische tellingen van honderden gebieden, zowel in het buitengebied, steden en dorpen en tuinen, laten zien dat er sinds 2016 een kwart tot een derde minder Merels zijn. In veel tuinen ging het weekgemiddelde van 3 naar 2 Merels. Reden om deze soort onder de loep te nemen.
Lees hier het hele artikel.