Midwinter Roofvogeltelling

Midwinter roofvogeltelling stopt

Wim van de Vegte en Ype Hoekstra stoppen met de coördinatie van de Midwinter Roofvogeltelling. Opvolgers hebben zich niet gemeld. Dat betekent het einde van de telling.
Je vindt hieronder hun afsluitende artikel.

 

MWRT stopt

De Midwinter Roofvogeltellingen werden de afgelopen 12 jaar door leden van de Vogelwacht Utrecht uitgevoerd met de bedoeling een beeld te krijgen van de winterverspreiding van roofvogels in de Provincie Utrecht en mogelijk trends te ontdekken. Doelstellingen van dit project:

  • De winterverspreiding van roofvogels in de provincie Utrecht in beeld krijgen en over de jaren mogelijke trends signaleren.
  • Leden van de Vogelwacht Utrecht (samen met ervaren leden) kennis laten maken met het determineren van roofvogels en met het fenomeen roofvogeltelling.

Na 12 jaar komt er een einde aan deze Midwinter Roofvogeltellingen van de provincie Utrecht.
Wim van de Vegte en Ype Hoekstra, in overleg met het bestuur van de Vogelwacht, beëindigen de
organisatie van deze provinciale telling vanwege onderstaande redenen:

  • Het streven was in elk SOVON Atlasblok een PTT (Punt-Transect-Telling) route te hebben, waarbij op 20 vaste telpunten 5 minuten lang alle roofvogels werden geteld. Dit werd al bij aanvang niet geheel gerealiseerd, in het bijzonder bleven stedelijk en uitgestrekt bosgebied grotendeels ongeteld, met name vanwege de trefkans.
  • De afgelopen jaren nam het aantal getelde routes gestaag af. De laatste jaren werd nog maar 50% van de ooit uitgezette routes geteld. De provincie wordt bij lange na niet vlakdekkend in kaart gebracht. De afname van het aantal tellers werd onvoldoende door aanwas gecompenseerd. Dit betekent dat de jaarlijkse roofvogeltelling niet voldoet aan de vooropgestelde doelen.

Ook past de gegevensverwerking niet meer in de huidige (digitale) tijd, is erg arbeidsintensief en er is geen ICT-ondersteuning, zoals bijvoorbeeld een app. Ook kunnen we het project niet laten aansluiten bij een lopend project van de grote gegevensverzamelaar SOVON.

Dank aan de tellers van 2021
Ad Hoekstra, Ad van den Herik, Alice van Hunnik, Ard Wagenaar, Arend van Oosten, Arjan van Vliet, Bart en Doortje Ebbinge-Dallmeijer, Bert Geelmuijden, Bert van ‘t Holt, Bert van de Broek, Cornelia Brusse, Daan Jacobs, Frits Franssen, Gijs van Kempen, Guus Peterse, Harry Zoutendijk, Henk Lichtenbeld, Jack Folkers, Janneke Kimstra, Jeroen Steenbergen, Joop Barends, Josje Henkelman, Korrie Jaarsma, Leonoor van Muijden, Luuk Draaijer, Maria Manschot, Meriam Mentink, Michel van Vliet, Nel van Meijeren, Rene Nijenhuis, Toon van de Wolfshaar, Wigle Braaksma, Wilco Stoopendaal, Wim van Impelen, Wim van de Vegte, Wouter Kortleve, Ype Hoekstra.

Alle Midwinter Roofvogeltellers, niet gehinderd door weer en wind, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen jaren.


Verslagen Midwinter Roofvogeltelling :