Midwinter Roofvogeltelling

Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 februari 2020 gaat de Vogelwerkgroep Utrecht weer haar jaarlijkse Midwinter Roofvogeltelling houden. Sinds 2010 trekken tellers van de werkgroep er in één van beide weekenden op uit om de Roofvogels in de provincie Utrecht te tellen.
Gebieden verspreid over de gehele provincie worden op vastgestelde wijze geteld. Het lukt overigens niet altijd om alle gebieden geteld te krijgen.
Doel van deze meer jaarlijkse telling is tweeërlei:
  • De winterverspreiding van roofvogels in beeld krijgen, en over de jaren mogelijke trends  signaleren.
  • Leden van de Vogelwacht ( samen met ervaren leden ) kennis laten maken met het   determineren van roofvogels en met het fenomeen roofvogeltelling.

 

Heb je belangstelling om aan deze telling deel te nemen, neem dan contact op met 
Ype Hoekstra.
06-80183469
of
Wim van de Vegte.
06-25006378

Telformulieren inleveren op:

roofvogeltelling@vogelwacht-utrecht.nl

 

Coördinatoren:

 YpeHoekstra Ype S. Hoekstra  06-80183469 ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl
 P1240313vwu Wim van de Vegte 06-25006378 wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl