Midwintertelling 53 komt eraan

Van de site van SOVON:

Kleine Zwanen

Komend weekend (11-14 januari, met de 12e als voorkeursdatum) vindt de jaarlijkse Midwintertelling plaats, nummer 53 in een indrukwekkende rij. In heel Nederland worden watervogels geteld, net als elders in Europa en in grote delen van Afrika en Azië.
Doel is het vaststellen van de populatiegrootte en verspreiding van overwinterende watervogels, en veranderingen daarin. Daarom worden niet alleen de ‘vaste’ telgebieden onderzocht, maar ook zoveel mogelijk gebieden elders. Denk bijvoorbeeld aan beken en kanalen in verder nogal droge agrarische regio’s, of stedelijke zones met vijvers en grachten die soms verrassend rijk blijken te zijn aan watervogels. Meer details over de opzet en uitvoering vind je op de informatiepagina Midwintertelling. Daar kun je ook doorklikken naar een kaart (groene vakje rechts Claim een telgebied) waarop je kunt zien waar al geteld wordt, en waar nog vrijwilligers gezocht worden. Nieuwe tellers altijd welkom!
Lees hier het hele bericht.