Mijn Roofvogels

mijn roofvogelsIn de reeks Mijn …….. van uitgeverij Atlas, verscheen van Rob Bijlsma de uitgave Mijn Roofvogels. Het vogelen begon al jong en kreeg hem helemaal in zijn greep toen hij in 1967  lid werd van de CJN (Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden) afdeling Ede-Wageningen. Ondanks het feit dat hij meende de Veluwe nooit te zullen verlaten, verhuisde hij in 1990 naar Drenthe. Zijn levenswerk bestaat uit waarnemen, noteren veel, heel veel literatuurstudie, gegevens combineren,analyseren en interpreteren. In dit boek boeit hij niet alleen door zijn verhalen maar ook door de vele grafieken en diagrammen waaraan zijn onvermoeibare werklust ten grondslag ligt. Bomen klimmen, verankeren, installeren, wachten, speuren en vanzelfsprekend alles opschrijven.

Als je zoveel jaren je vrijwel dag in dag uit bezig houdt met roofvogels dan kan het niet anders zijn dat je je een mening vormt over natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuurbescherming. Het is ook niet verwonderlijk dat vriend en vijand je kwalificeren als dé deskundige. Uitzondering daarop is Staatsbosbeheer en Bijlsma laat ook niet na hun verstoorde verhouding te vermelden.

Hij schuwt niet zijn mening over het natuurbeleid in Nederland te ventileren en zijn waardering voor de diverse instellingen en organisaties steekt hij bepaald niet onder stoelen of banken. Het hoofdstuk ‘Natuurbescherming, Verklarende woordenlijst’ laat geen millimeter ruimte voor onduidelijkheid.

In ruim vijftig hoofdstukken geeft Bijlsma een kijk op zijn jeugd, zijn religieuze achtergrond, zijn school- en studententijd, zijn fout om Utrecht en de Uithof te bezoeken, zijn woonplek en heel veel gedetailleerde informatie over het leven van vogels.

Een heerlijk boek vol wetenswaardigheden, vlot geschreven met ongelooflijk veel interessante informatie.

 

Auteur Rob Bijlsma
Uitgever Atlas, Amsterdam
ISBN 9789045021263
Prijs € 29,95