Misère bij de Pimpelmees

Van de site van SOVON

©GMD

Pimpelmees

Bijna iedereen heeft wel een nestkastje in de tuin hangen. Als je goed kijkt, ook ín de kast, valt het op dat een legsel grootbrengen helemaal zo makkelijk niet is. Onderzoekers en vogelaars van het netwerk NESTKAST kunnen daarover meepraten. Ze controleerden vorig jaar ruim 16.500 legsels in nestkasten in Nederland en Vlaanderen. Deze week verscheen het jaarverslag over 2021 met de resultaten van hun inspanningen. Het blijkt een heel slecht broedjaar te zijn geweest.
Omdat met name april en mei vorig jaar veel te koud en te nat waren, begonnen veel soorten laat met het leggen van hun eerste eieren. Ook stopten ze vaker dan anders met de eileg of met broeden. Bij slecht weer kunnen sommige vogels het broeden vertragen door minder lang op de eieren te zitten. Dan komen de jongen ook wat later uit. In 2021 vertraagden ze dat, op 2016 na, het vaakste in de meetreeks van de laatste 15 jaar. Maar het mocht niet baten. Uiteindelijk werden veel nesten verlaten of overgenomen. De legsels waren ook kleiner dan normaal en zelfs daarvan gingen er nog veel jongen dood van honger en kou. Dat resulteerde in slechte broedresultaten. Mezen begonnen nog wel vaker dan gemiddeld met een tweede broedsel, maar ook daarvan was het broedsucces heel klein.
Lees hier het hele artikel.