Missie Natuur

Missie Natuur is een boek van Niels Gilissen over natuur en landschap op defensieterreinen. Uit het Voorwoord: “Defensie bezit 25.000 hectare oefenterreinen en is daarmee één van de grootste ‘natuurbeheerders’ van Nederland.” Niels is als ecoloog werkzaam bij Defensie en kent de gebieden daardoor van zeer dichtbij. Militaire oefeningen beschadigen en verstoren natuur. Denk aan schietoefeningen en het rijden met rupsvoertuigen. Vroeger hadden militairen weinig oog voor natuurwaarden. Gelukkig is die instelling veranderd. Tegenwoordig heeft Defensie zelfs ecologen in dienst. Natuur wordt beschermd en zorgvuldig beheerd. Niels laat die natuur in volle glorie zien, maar besteedt ook aandacht aan de negatieve effecten van het militaire gebruik. Een goed voorbeeld in onze provincie is het grootste heidegebied, de Leusderheide. Zonder militair gebruik was hier ongetwijfeld bos aangeplant, zoals met zoveel heide in Nederland is gebeurd. Nu huist er o.a. een indrukwekkende populatie zandhagedissen (ca. 24.000) en maar liefst 34 broedpaar nachtzwaluw in 2012. Missie Natuur gaat over de historie van de oefenterreinen, natuurbeheer en –beleid, natuuronderzoek, landschap, flora en fauna. Verder wordt aandacht besteed aan de 49 voor de natuur belangrijkste gebieden (geomorfologie, landschap, bijzondere waarden, gebruik en beheer, prachtige foto’s en een kaart). Een aanrader voor liefhebbers, die zich willen verdiepen in de geheimen van de militaire natuur.

Auteur Niels Gilissen

Uitgeverij KNNV uitgeverij

ISBN 978 9050 1146 53

Prijs € 19.95