Moerasvogels reageren het snelste op klimaatverandering

Van de site van SOVON:

© GMD

Cetti’s Zanger

Wereldwijd veranderen aantallen en verschuiven de geschikte leefgebieden voor vogels als gevolg van klimaatverandering. Maar niet alle soorten kunnen dit even goed bijbenen. Moerasvogels zijn het meest flexibel, blijkt uit een internationale vergelijking van de trends in Noord-Amerikaanse en Europese vogelpopulaties waar onderzoekers van Sovon aan meewerkten.
Door klimaatverandering moeten vogels over de gehele wereld op zoek naar nieuwe leefgebieden. Maar dan moeten de vogels deze wel weten te vinden. Kan een soort die voorkomt in onze windstreken, waarvoor de geschikte klimaatzone langzaam verschuift, een nieuw gebied koloniseren? En in welke mate kunnen vogels in gebieden die minder geschikt worden zich nog handhaven?
Lees hier het hele artikel.