Nature Today | De Omgevingswet: leer van de experts

Grijpen natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de nieuwe Omgevingswet? Of laten ze zich overtroeven door mensen met andere belangen? Expert Bert Lemmens van IVN Laarbeek deelt zijn tips en trics.

Bron: Nature Today | De Omgevingswet: leer van de experts