Uitbreiding lepelaars door kleine kolonies in Zuid-Holland

Lepelaar

Het gaat goed met lepelaars in Nederland. Het aantal kolonies is inmiddels naar een ongekend hoogtepunt gegroeid. Minder bekend is dat er de laatste jaren vooral in provincie Zuid-Holland steeds meer kleine kolonies ontstaan buiten natuurgebieden, soms zelfs tot bij de stad. Veel van deze lepelaarkolonies starten in oude of verlaten nesten van blauwe reigers.
Bron: Nature Today | Uitbreiding lepelaars door kleine kolonies in Zuid-Holland