Natuur & landschap van de Vechtstreek

Natuur en landschap VechtstreekDe bioloog en voormalig hoogleraar functionele anatomie en embryologie Wim Weijs neemt de lezer in zijn boek mee door dit prachtige gedeelte van Nederland dat aan de oostkant begrensd wordt door de Utrechtse Heuvelrug en aan de westkant door de veen- en kleigebieden langs de rivier de Vecht, in het noorden door Muiden en in het zuiden door de Weerdsluis in Utrecht.

Weijs leidt ons vanaf de 24 meter boven NAP gelegen Hoorneboegse heide naar het veengebied van Tienhoven. Door het pleistoceen, het saalien en weichselien komen we in de huidige tijd. We zien de veranderingen van de zeespiegel en welk effecten dat heeft gehad. We dwalen door de middeleeuwen waarin ons land tussen de jaren 850 en 1250 een inwoneraantal had dat groeide van 100.000 naar 800.000. Hij laat ons zien welke invloeden dit had op het dagelijks leven en de veranderingen in de middelen van bestaan.

We maken kennis met de grote ontginningen. De enorme invloed die de turfwinning heeft gehad op de Vechtstreek en waarvan de relicten nog dagelijks zichtbaar zijn, wordt uitvoerig besproken. We reizen met een waterdruppel vanaf de Heuvelrug door de bodem richting de Vecht. Diepgaand maar gelijktijdig boeiend is de heldere manier waarop de samenhang van de organismen in het ‘ecosysteem water’ wordt duidelijk gemaakt. Niet eerder zag ik het verlandingsproces zo duidelijk en schematisch verwoord. Flora en fauna van moeras, bos en weidegebied komen uitgebreid aan bod.

 In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het ingrijpen door de mens. Daarbij spelen de toename van de vrije tijd, de behoefte aan recreatie, de woningbouw en het vervoer zoals – de band infrastructuur tussen Utrecht en Amsterdam, met de tienbaansautoweg, viersporige treinverbinding en het Amsterdam-Rijnkanaal – een belangrijke rol bij de aantasting van het landschap. Natuurbescherming, natuurherstel en natuurontwikkeling sluiten dit imposante werk af.

Een schat aan informatie, vele honderden prachtige foto’s, oude kaarten, prenten en kaders met aanvullende informatie zijn samengebracht in wat lijkt het standaardwerk te zijn van de Vechtstreek. Natuur en cultuurhistorie gaan in dit boek hand in hand.

Het is geen boek over vogels. Maar het is wel een boek over hun leefomgeving en draagt daardoor bij aan een beter begrip over de samenhang tussen het gebied en al haar bewoners. Bij de inwoners en liefhebbers van de Vechtstreek mag dit boek niet in hun woning ontbreken. En bij alle andere natuurminnaars ook niet.

Bilthoven 28-02-2012

 

Auteur Wim Weijs
Uitgever KNNV Uitgeverij
ISBN 978 90 5011 3922
Prijs 39.95