Nederlandse vogels in hun domein

Van de site van SOVON:
Met de Vogelatlas van Nederland verscheen in 2018 een uitvoerig overzicht van de in Nederland voorkomende broed- en wintervogels. Het zojuist verschenen boek Nederlandse vogels in hun domein geeft deze vogels een plek in de verschillende Nederlandse landschappen.

Het boek werd op 21 april gelanceerd tijdens het symposium Basiskwaliteit Natuur van Vogelbescherming Nederland en geeft een overzicht van de vogels die je in maar liefst 71 verschillende domeinen mag verwachten. Auteurs Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans definiëren een domein als een deel van Nederland dat overeenkomstige landschapseigenschappen heeft. Wat zijn bijvoorbeeld de typische vogels van de dorpen en kleine steden in het Groene Hart, of van de beekdalen in Noord- en Oost-Nederland?
Lees hier het hele artikel.