Nieuwe internationale wadvogeltrends

Van de site van SOVON:

©GMD

Rosse Grutto

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat. Er is net een update verschenen van doortrekkers en overwinteraars op de Deense, Duitse en Nederlandse hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s).

Het nieuwe overzichtsrapport van de Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB) geeft van 34 soorten zowel de internationale Waddenzee-trend als die van ieder land afzonderlijk, over een periode van 30 jaar en over de laatste tien jaar. Daarbij is Duitsland opgedeeld in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. Dat geeft in één oogopslag weer welke soorten het goed of niet goed doen en hoe trends per Waddenzeeregio uiteen lopen.
Lees hier het hele bericht.