Nieuwe watervogelrapport verschenen

Van de site van SOVON:

©GMD

Grote Zaagbek

Het nieuwe rapport vat de gegevens samen van de watervogeltellingen van telseizoen 2018/19. Dit keer worden de schaarse soorten in de spotlight gezet. Ook worden de gegevens van zeetrektellingen voor het eerst meegenomen.
Het aantal getelde watervogels is sinds 1975 in eerste instantie verdubbeld. De laatste 10 jaar dalen de aantallen echter weer licht. Die groei was vooral te danken aan de toename van eenden en ganzen, maar die laatste groep is nu op zijn retour. , Ondanks het ruime aanbod van voedselrijk grasland en oogstresten, hebben ze een laag broedsucces. Areaalverschuivingen in de winter helpen ook niet mee.

Zachte weersomstandigheden
In seizoen 2018/19 werden er opnieuw minder ganzen (2,18 miljoen) en zwanen (41.000) geteld dan de jaren ervoor. De uitgesproken zachte weersomstandigheden zou daar mede aan ten grondslag kunnen liggen. Sommige trekkende soorten verlaten ons land dan vroeger, terwijl andere niet helemaal meer hier naartoe doorvliegen. In het najaar lieten een aantal soorten langer op zich wachten dan normaal. Die vertraging werd ook in omringende landen gezien en kan ook in verband gebracht worden met het uitzonderlijk zachte weer.
Lees hier het hele artikel.