Nieuwjaarsexcursie – 3 januari 2016

Jeroen Steenbergen schreef:

Zondag 3 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, ging afdeling Utrecht-stad traditiegetrouw het jaar openen op de Zuidpier van IJmuiden. De weerberichten leken niet al te positief, maar de meeste regen leek onderweg te vallen en bij aankomst bleek het min of meer droog. Met een groep van 12 deelnemers liepen we richting Pier. Het leek nog aardig te waaien, maar van land uit, dus waarschijnlijk zou de pier wel opengesteld zijn. Gelukkig was dit inderdaad zo.

In de haven was, zoals ook meestal het geval, de eerste soort een Dodaars. Bij het vuurtorentje aan de buitenkant zochten we tussen de zwemmende aalscholvers naar Kuifaalscholvers, waar we er al snel twee van vonden. Op een strekdam zat een adulte Geelpootmeeuw. We liepen verder de pier op en zagen in de verte al wat Drieteenmeeuwen en Jan-van-Genten vliegen.
Langs de pier de gebruikelijke Oeverpiepers en Steenlopers, waartussen met wat moeite een enkele Paarse Strandloper. Hoewel de wind vanaf land kwam, sloegen er toch nog wel wat (resten van) golven over de pier, zodat lang niet iedereen met droge schoenen en broek de punt haalde. Maar daar stonden we dan toch mooi uit de wind. Vanaf die plek was het leuk vogelen: er bleek een Grote Jager op zee te zitten, die na lang aanwijzingen roepen uiteindelijk door iedereen werd gezien, een Alk vloog langs, meerdere Roodkeelduikers, Wintertalingen, Pijlstaarten, veel Drieteenmeeuwen. En wat zoogdieren betreft: enkele zeehonden en een groepje Bruinvissen. Na een uurtje kijken liepen we terug, onderweg genietend van een prachtige Jan-van-Gent die dicht bij de pier vloog, een vrouw Zwarte Zee-eend en wat Rotganzen.
Tijdens een ronde koffie/appeltaart overlegden we wat verder te doen. We besloten eerst in de haven te zoeken naar daar eerder gemelde Patrijzen en een Grote Burgemeester. Helaas lukten beide niet, zodat we besloten door te rijden naar de Waterleidingduinen bij Zandvoort. Eerder deze week bevond zich daar een Waterspreeuw, een aansprekend soort om het jaar mee te starten! Helaas wilde deze vogel niet meewerken. We maakten een uitgebreide wandeling door het gebied en zagen soorten als Grote Zaagbek, Brilduiker, Havik en Glanskop. We posteerden ons bij de plek die eerder dienst deed als slaapplaats van de Waterspreeuw, maar ook daar kwam de vogel niet opdagen.
Samenvattend: een ochtend die leuke soorten opleverde, een middag die qua soorten matig was maar wel in een leuk gebied was. En toch, ondanks alle voorspellingen, een vrijwel volledig droge dag.