Oproep

Gert Ottens (vogelbescherming) schreef:

Beste vogelaars,

Het gaat nog steeds slechts met de vogels van het boerenland. Steeds verdergaande intensivering en industrialisering van de landbouw zijn hier hoofdoorzaak.
Maar gelukkig zijn er partijen, die het anders doen en in hun bedrijfsvoering het milieu en de biodiversiteit sparen.
Vogelbescherming Nederland werkt o.a. samen met Een groep van Biodynamische Boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de vogels.
We weten wel welke maatregelen er genomen worden voor de vogels, maar we zouden ook graag weten, wat dit aan vogelstand oplevert op deze bedrijven.
Daarom zijn wij op zoek naar vogelaars, die deze bedrijven willen bezoeken om de vogels “te tellen”. Deze informatie kan van grote waarde zijn, om bijvoorbeeld het beheer verder te verbeteren.
Maar ook om goede voorbeeld te laten zien, dat het melkveehouderij in harmonie met haar omgeving wel mogelijk is.

In Soest gaat het om de volgende melkveehouder:
Joop Wantenaar, Birkstraat 125,  3768 HE Soest.
Mail: hetderdeerf@casema.nl.

Heb je belangstelling, suggesties of wil je meer weten?
Neem contact op met piet.spoorenberg@vogelbescherming.nl