Oud-Reemst/Planken Wambuis; ochtendexcursie tot ±14.00 uur – afd. Nieuwegein/IJsselstein

Deze nieuwe en bijzondere wandelexcursie van zo’n 3 km staat in het teken van de winter en voert ons over een prachtig en gevarieerd terrein van oude akkers , heide en bos. We treffen hier in groten getale achterblijvers en wintergasten aan, zoals kneuen, kepen, vinken, sijsjes, geelgorzen, mezen, (vuur)goudhaantjes, roofvogels, en wellicht klapeksters en andere verrassingen…
Excursieleiding: coördinatiegroep. Vertrek om 8.00 uur vanaf de Blokhoeve.
Kosten: €5,50 (op basis van volle auto’s).
Uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl of 030-6050628.