Vogels in tijden van droogte

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Oeverloper

Afgelopen week vielen na lange tijd de eerste druppels weer. Een verademing voor de naar water snakkende natuur. De aanhoudende droogte van de afgelopen tijd kwam, helaas, nog het duidelijkst in beeld door diverse natuurbranden. Een flinke dosis hemelwater was dus gewenst. Maar er is wel meer nodig dan wat buien om de droogte het hoofd te bieden. En wat zijn eigenlijk de gevolgen voor vogels?
Dat een brand zoals in de Deurnese Peel, die op moment van schrijven nog altijd nasmeult, funest kan zijn voor individuele diersoorten, behoeft geen uitleg. Maar ook zonder het exces van een brand brengt droogte al behoorlijke problemen mee voor de natuur. Niet in de laatste plaats voor vogels. Het is voornamelijk het gebrek aan voedsel of de aantasting van leefgebied dat vogels bij droogte in een lastig parket brengt. Toch zal de ene vogel eerder problemen ervaren dan de andere.
Lees hier het hele artikel.

Hoe gaat het met de Velduilen?

Van de site van SOVON:

© GMD

Velduil

Met de veldmuizenuitbraak in grote delen van Europa was 2019 een bijzonder jaar voor broedende Velduilen, ook in Nederland. Wat doen de Velduilen nu? Mogen we nog broedgevallen in Nederland verwachten? Wat laten gezenderde Velduilen zien en zijn er nog muizenuitbraken? Een update.

Velduilen in Nederland
Hoewel de veldmuizenstand een fikse knauw kreeg met de uitzonderlijk natte herfst en winter zijn er toch nog Velduilen in Nederland te vinden. Zo worden ze o.a. nog gezien in Noord-Holland en Friesland, hoewel het vooralsnog om roestende uilen lijkt te gaan. Aanwijzingen voor broedgevallen ontbreken nog. In Groningen is dat anders. Daar zijn opvallend veel Velduilen en gedragen ze zich ook territoriaal. Jitty Hakkert (jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl) van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels coördineert de bescherming van velduilennesten in Groningen. Broedverdachte Velduilen buiten Groningen kunnen aan Sovon doorgegeven worden via het speciale mailadres velduil@sovon.nl. Vooral nu het maaien van graslanden begint, is aandacht voor Velduilen van belang! Zie ook wat richtlijnen wat te doen aan bescherming als Velduilen in grasland broeden op de soortpagina van de Velduil.
Lees hier het hele artikel.