Excursie Zouweboezem 6 juli 2019 – afd. Driebergen/Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

Ooievaars

Met de zon in de rug en onverwacht wolkenarm, kregen de hoge schapenwolken in het noordwesten geen millimeter optimisme van ons humeur af.
Vlak na Lexmond stonden we al met beide voeten op de klei om de bescheiden julizang ter plaatse te inhaleren. In het riet en de struiken verdwaalden zangstrofen van de rietgors, kregen enkele rietzangers soms een korte zangaanval en raspte de kleine karekiet ondanks het gevorderde seizoen nog met overgave.
De scholeksters op het slikmoeras in de verte vestigden onze aandacht op de tureluurs en de kleine plevieren aldaar. De waakse brandganzen hielden ons en hun eigen crèche van pullen strak in het oog. Geen overbodige luxe wat hun pullen betreft, want niet meer dan vijf procent van de samenscholing mocht pul genoemd worden. Dan hadden de bergeenden het beter voor elkaar. Halfwas pubers vormden de meerderheid van de toompjes. Boven dit alles snelden vooral de huiszwaluwen op schoorsteenhoogte van insect naar insect waar ze op enig moment gezelschap van twee  grutto’s kregen. De andere vier gingen rustig door om hun smalle eiland tussen de stroomgeultjes lek te prikken.
Lees hier het hele verslag.

Gierzwaluwen in 2019: minder dan anders?

Van de site van SOVON;

© GMD

Gierzwaluw

Uit verschillende regio’s kregen we afgelopen tijd te horen dat er opvallend weinig Gierzwaluwen zouden zijn. Dat viel onszelf in het Nijmeegse ook al op. Maar zegt dat iets over het aantal broedvogels?
De Gierzwaluw is immers als broedvogel een van de lastigste soorten om te monitoren. Eigenlijk moet je nauwgezet nesten in kaart brengen door te letten op in- of uitvliegende vogels bij geschikte daken. Een tijdrovende klus die maar op weinig plekken jaarlijks wordt uitgevoerd. Tellingen van rondvliegende vogels, zoals bij het Meetnet Urbane Soorten (MUS) betreffen een mix van broedvogels en niet-broedende vogels. Dat laatste cohort, ‘oudere jongeren’ die nog geen broedruimte hebben gevonden, kan een zeer aanzienlijk deel uitmaken van de rondvliegers.
Lees hier het hele artikel.

Eerste Visarend van Nederland geringd in de Biesbosch

Van de site van SOVON:

© GMD

Visarend

Voor het eerst is er een Visarend geringd in Nederland. Een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch biedt één van de twee Nederlandse broedparen sinds 2017 nestgelegenheid. Op bijna 65 meter hoogte kroop dit voorjaar één jong uit het ei. Deze werd op 10 juli door een team van medewerkers van TenneT, Evides, Sovon en Staatsbosbeheer voorzien van een kleurring, waarmee hij individueel herkenbaar is. Hiermee zijn de eerste stappen op het vlak van onderzoek naar deze zeldzame soort gezet.
Lees hier het hele bericht.

Excursie Eempolder 22 juni 2019 – afd. De Bilt/Zeist

Hanneke Lankhof schreef:

© GMD

Zwartkopmeeuwen

Vandaag heeft de grote karekiet onze wandelroute door de Eempolder bepaald. Vanaf de ontmoetingsplek (parkeerplaats Theetuin Eemnes) zijn we met z’n allen (7 personen) doorgereden naar de Volkersweg. Hier start onze wandeling richting oude zeedijk waar in één van de plasjes langs de dijk al een paar dagen een grote karekiet is waargenomen. Vol verwachting lopen we die richting uit, ondertussen genietend van veldleeuwerik, kleine karekiet, rietzanger, lepelaar, ooievaar, grote zilverreiger, jagende juveniele bruine kiekendief, opschroevende buizerd en biddende torenvalk. Op een grasland waar gemaaid wordt, bevindt zich achter de tractor een grote groep kokmeeuwen en kleine mantelmeeuwen met daartussen een aantal zwartkopmeeuwen. Prachtig zien deze vogels eruit met hun gitzwarte kop en vuurrode snavel.
Lees hier het hele verslag.

Nachtzwaluwexcursie Amerongse Berg 15 juni 2019 – afd. Utrecht-stad

Erik Wouda schreef:
Nachtzwaluwen zijn prachtig mysterieuze vogels die pas na zonsondergang gaan zingen. Dus wat doe je als je een nachtzwaluwexcursie organiseert? De avonduren vooraf goed benutten.
Zo gingen we met de excursiegroep naar de Amerongse Bovenpolder. Hoog water, en een uitzicht dat steeds meer volgroeid raakt. Dat levert in het oostelijk deel weinig vogelspektakel op. Tot in de bosschages voor onze neus een kabaal van alarmerende vogels aanzwelt. Gaaien, mezen en twee zwartkoppen duiken het bosje in. Het lawaai middenin dat bosje moet oorverdovend zijn.
En zoals op meer interessante momenten kijk ik net even de verkeerde kant op. Als een bosuil uit het bosje vliegt ontsnapt hij aan mijn aandacht.
Ik kijk nog maar eens naar de roepende koekoek in de verte.
Lees hier het hele verslag.