Weer he-le-maal voor niets

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Grutto

Als grutto’s tijdens het broedseizoen uit Nederland wegtrekken richting overwinteringsgebied, is er maar één conclusie mogelijk: legsel mislukt. Jouke Altenburg volgt aan de hand van kleurringen het wel en wee van een aantal grutto’s. Een daarvan is altijd weer snel uit ons land vertrokken.
Buiten het broedseizoen maken steltlopers graag gebruik van plas-drasgebieden. Ik heb het geluk dat er eentje op fietsafstand van mijn huis ligt. Aankomende en vertrekkende grutto’s gebruiken deze Lekuiterwaard als rustplek om te herstellen van de trek of om zich er op voor te bereiden. Ze foerageren er op muggenlarven en slapen er veilig in een groep met de poten in het water.
Lees hier het hele bericht.

 

Krakeendkuikens kijken

Van de site van SOVON:

© GMD

Krakeend

Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend. Een eend die veel lijkt op de Wilde Eend, met een belangrijke uitzondering. Terwijl de Wilde Eend in aantallen achteruit gaat, neemt het aantal Krakeenden sterk toe. Wat is het geheim van deze onopvallende eend?
Er zullen weinig mensen zijn die de Wilde Eend niet kennen. De Krakeend daarentegen is veel minder bekend. Logisch ook, want de aantallen liggen zo’n tien keer lager dan die van de Wilde Eend. Maar deze aantallen nemen wel al jaren toe. Broedden er in de jaren zeventig tussen de 550 en 800 paartjes in Nederland, inmiddels zijn dat er 21.000 tot 26.000. En dat is opmerkelijk. Want hoe kan deze aan de Wilde Eend verwante soort wel uitbreiden, terwijl de Wilde Eend in aantallen afneemt?
Lees hier het hele bericht.

 

Zenderonderzoek vogels zet bescherming in gang

Van de site van de Vogelbescherming:

©Jouke Altenburg

Gezenderde boerenzwaluw

Piepkleine chips of zenders op vogels helpen ons beter begrijpen waar ze uithangen en hoe ze leven. Dat kán belangrijk bijdragen aan een betere bescherming. Hoe? Dat leest u in deze fijne voorbeelden.

Vogels vliegen en dat maakt het moeilijk ze te doorgronden, want waar zijn ze als u ze niet ziet? Zo hadden Europeanen in de Middeleeuwen geen idee waar brandganzen ’s zomers waren. Ze dachten dat de ganzen spontaan groeiden, hangend aan drijvende boomstammen, omhuld door schelpen. ’s Winters kwamen ze dan bij ons aan land.
Inmiddels weten we dat ze uit hun ei kruipen in het hoge noorden (al gebeurt dat ook steeds vaker in Nederland) en dan zuidelijk trekken en níet spontaan ontstaan in zee. En weten we oneindig veel meer over de vogels van de wereld dankzij onderzoek met onder meer zenders en de laatste jaren ook dataloggers. Die reizen mee met vogels en laten zien waar ze zijn (geweest). Vogelonderzoekers leren daarmee over hun gedrag, waar ze leven, wat ze eten en waarheen ze trekken. Kortom: hoe zit hun wereld in elkaar?
De logische vervolgstap is om bij bedreigde soorten ook te kijken: waar gaat het mis en wat kunnen we doen voor hun bescherming? Daarom een verzameling fijne voorbeelden, waarbij het zenderonderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan de bescherming van vogels.
Lees hier het hele artikel.

Geluiden uit het veld: dode (jonge) mezen

Van de site van SOVON:
In de afgelopen periode haalde opvallende sterfte onder volwassen Pimpelmezen regelmatig het nieuws, maar recent horen we ook het nodige over sterfte van jonge mezen. Om er een vinger achter te krijgen belden we verschillende onderzoekers.
In 2019 hadden mezen een goed (Koolmees) tot gemiddeld (Pimpelmees) broedsucces (zie dit bericht).  Onderzoekers keken reikhalzend uit naar het nieuwe jaar. De mezen begonnen ditmaal relatief laat met de eileg. Tweede helft mei vlogen de meeste jongen uit.

Variabele berichten

Leo Ballering stelde betrekkelijk veel sterfte onder jonge mezen vast net voor het uitvliegen. Hij had de indruk dat er in zijn omgeving minder rupsen zijn, belangrijkste voedsel voor jonge mezen. Maarten Hageman beaamde dit voor zijn onderzoeksplot bij Wehl, waar het broedsucces wat lager was dan vorig jaar. Op de Veluwe, op armere bodems, stelde hij echter een veel beter broedsucces vast. In de onderzoeksgebieden van Henri Bouwmeester in Twente en op Vlieland was het broedsucces heel goed en waren de jongen prima op gewicht voor het uitvliegen.
Al met al een divers beeld dus. Maarten besluit dat we met het goede jaar 2019 verwend waren en dat dit jaar wellicht weer gemiddeld is.
Lees hier het hele bericht.

Eendenkuikens gezien? We horen het graag.

Van de site van de Vogelbescherming:

© GMD

Wilde Eenden

De wilde eend zit nu volop in de broedperiode. Niet zo verwonderlijk dat het aantal meldingen van eendenkuikens voor het Jaar van de Wilde Eend flink toeneemt. Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 waarnemingen doorgegeven. En op dit moment begint een nieuwe piek in de aantallen kuikens, dus telt u mee? Ook de minder bekende krakeend vraagt om uw aandacht.
In het Jaar van de Wilde Eend doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland onderzoek naar de overleving van kuikens. Dat wil zeggen: hoeveel worden er groot? Iedereen kan meedoen aan dit onderzoek door waarnemingen van eendengezinnen door te geven via de website kuikenteller.org. En dat wordt volop gedaan. “Dagelijks komen er rond de 100 meldingen binnen,” zegt Erik Kleyheeg van Sovon die het onderzoek leidt. “In het weekend uiteraard iets meer dan doordeweeks. In totaal zitten we al over de 6.000 waarnemingen.”

Eendengezinnen volgen
Veel mensen zijn nu noodgedwongen meer aan huis gebonden. Maar dat verklaart deels waarom er nu zoveel eendenkuikens zijn gemeld. Want zoals gezegd: iedereen kan meedoen, ook in de directe omgeving. Een blokje om naar het park, of even een frisse neus halen op de fiets door de polder? Bijna overal waar water is zijn eendengezinnen te verwachten.
Lees hier het hele artikel.