Begeleiders gezocht

Op zaterdag 14 april vindt onder auspiciën van de stichting Kracht van Zuilen de feestelijke opening van speelbos Zuilen en het heringerichte Niftarlakepark plaats met een veelheid aan activiteiten. Een daarvan is een wandeling door het bos, liefst onder begeleiding van een met het park bekende vogelaar. Een andere is een workshop maken en ophangen van nestkasten. Voor beide activiteiten worden nog gidsen en begeleiders gezocht. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Guus Peterse.

Excursie Brouwersdam/Kwade Hoek dd. 17-2 2019 – afd. Utrecht-stad

Erik Wouda schreef:

© Toon Vernooij

Middelste Zaagbek

Een dagje Zeeland in februari is heel aantrekkelijk voor een Utrechtse vogelaar. Veel soorten die we zelden of nooit in de provincie kunnen zien zijn gemakkelijk. En als er verschillende biotopen aangedaan worden ligt het aantal soorten hoog. Ik houd dan een daglijst bij, die altijd ergens tussen 75 en 90 soorten eindigt.
Wanneer afdeling Utrecht-Stad naar Zeeland gaat om te vogelen weet je: kleed je warm. Want plaatsen als de Brouwersdam of Het Veerse Meer kunnen snijdend koud zijn. Klimaatverandering of niet: ditmaal is het weer ongewoon zacht.
Wat is met dit zachte weer meer toepasselijk dan het opzoeken van de flamingo’s bij Battenoord? Flamingo’s zijn daar gemakkelijk te vinden. Op een kluitje staand in open water, en knalroze. Je scant even het Grevelingenmeer af en bingo.
Lees hier het hele verslag.

Toename Zeearenden in Nederland

Van de site van SOVON:

Zeearend

Het aantal Zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Het leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland.
Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich schoorvoetend een Nederlandse broedpopulatie. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende Zeearenden in ons land een versnelling.

Lees hier het hele bericht.

Eerste tussenstand van de midwinterroofvogeltelling

Wim vd Vegte maakte de eerste tussenstand:

CES: prima broedseizoen voor moerasvogels in 2018

Van de site van SOVON:

Kleine Karekiet

We herinneren ons allemaal het warme voorjaar en de hete zomer van 2018. Ook in dat seizoen gingen vogelringers weer aan de slag op Constant Effort Sites (CES). Ze vingen bij elkaar bijna 20.000 vogels, verdeeld over 41 locaties. Analyse van de gegevens laat zien dat insecteneters als Bosrietzanger en Tuinfluiter veel jongen grootbrachten. Maar ook dat de overleving van Merels laag is.
Vogelringers die meedoen aan het CES-project van het Vogeltrekstation en Sovon vangen van half april tot begin augustus regelmatig vogels met een vaste mistnetopstelling. Doordat vogels veelal trouw zijn aan hun broedgebied, kan van sommige soorten de jaarlijkse overleving worden berekend. Ook levert het ringwerk informatie over op het broedsucces van algemene zangvogels. CES helpt ons zo om veranderingen in populaties te verklaren.
Lees hier het hele bericht.