Excursie Everdingen 30 maart 2019 – afd. De Bilt/Zeist

Ron Keet schreef:

© GMD

Blauwborst

Met  11 vogelaars trekken we de uiterwaarden bij fort Everdingen in. Het is prachtig zonnig voorjaarsweer en het aanbevolen waterdichte schoeisel is niet echt nodig. Het is een mooi  rustig authentiek stuk rivierlandschap, dus dat belooft wat.
We hoeven niet op zoek te gaan naar het orkest van de aangekomen zangers, het geluid van de alom aanwezige tjiftjaf komt ons tegelijk tegemoet. Ook de zwartkop en de fitis zijn gearriveerd, al moeten we daarvoor wel erg ons best doen. De rietzanger horen we in dit gebiedje  (nog)niet.
De jaarrond aanwezige cetti’s zanger laat zich geregeld horen. Ook de groene specht zingt er lustig op los. Een vrouw sperwer laat zich goed in de telescoop vangen. Duidelijk is dat de vrouw redelijk groot is, groter en bruiner dan de man en te verwarren met een havik.
Lees hier het hele verslag.

Gezocht: begeleiders voor wandelingen in Amelisweerd

Ik ontving het volgende verzoek van Luc de Bruijn:
Volgende week begint onze vogelcursus voor de biologiestudenten van de UU. Het is nog niet gelukt om blijvende versterking te krijgen. We zitten vooral verlegen om mensen die kunnen helpen met de ochtendwandelingen rond Amelisweerd. Die zijn op de woensdagochtenden van 7:00 tot 8:45 uur. Zou je nog een oproep kunnen plaatsen en vragen of mensen die geïnteresseerd zijn contact met mij op willen nemen: 0652190557

Nieuwe internationale wadvogeltrends

Van de site van SOVON:

©GMD

Rosse Grutto

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat. Er is net een update verschenen van doortrekkers en overwinteraars op de Deense, Duitse en Nederlandse hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s).

Het nieuwe overzichtsrapport van de Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea (JMMB) geeft van 34 soorten zowel de internationale Waddenzee-trend als die van ieder land afzonderlijk, over een periode van 30 jaar en over de laatste tien jaar. Daarbij is Duitsland opgedeeld in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. Dat geeft in één oogopslag weer welke soorten het goed of niet goed doen en hoe trends per Waddenzeeregio uiteen lopen.
Lees hier het hele bericht.

Lekker laten leggen

Van de site van Vogelbescherming Nederland

© GMD

Turkse Tortel

Nog even snel de vlinderstruik toppen, de sering bijwerken of de ligusterhaag snoeien. Allemaal vooruitgeschoven klusjes waarvoor we met het naderend voorjaar dan toch de handen uit de mouwen steken. Maar wat nu als er ineens een merelnestje in de klimop zit? Of wanneer er halverwege het snoeien ineens een broedende Turkse tortel opduikt in de hulst?

Broedseizoen en snoeien
‘Vogels broeden van 15 maart tot 15 juli.’ Dat is natuurlijk niet helemaal juist, maar deze data zijn gekozen om het broedseizoen aan te geven. De meeste vogels nestelen, leggen en broeden in die periode. Extra alertheid is dan op zijn plaats! Het is dan ook verstandig om in die maanden niet te snoeien of andere werkzaamheden te verrichten op plaatsen waar vogels kunnen broeden. Want hoewel we soms denken dat er in een boom geen nestje zit, kan het zomaar gebeuren dat er tijdens het zagen in een boom plots een broedende vogel opduikt. Nestjes zijn vaak goed verstopt!
Lees hier het hele artikel.

Aanhoudend warm: natuur drie weken voor op schema

Van de site van Naturetoday.

© GMD

Tjiftjaf

Door de hoge temperaturen ontwikkelen planten zich gemiddeld ruim drie weken eerder dan vijftig jaar geleden en zijn ze een week eerder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit de waarnemingen die via Natuurkalender.nl en GrowApp.today binnen komen. Geef ook jouw eerstelingen door en doe mee met ons onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de natuur.

De gemiddelde temperatuur van 1 februari tot en met 21 maart was 6,8 °C. Dit is 2,5 °C boven de huidige normaal en zelfs 4 °C warmer dan vijftig jaar geleden. Door die aanhoudende zeer hoge temperaturen ontwikkelt de natuur zich razendsnel. Overal zie je, hoor je, ruik je en proef je de lente. Sinds een paar dagen hoor je overal de tjiftjaffen, trekken padden naar hun voortplantingswateren en vliegen citroenvlinders, dagpauwogen en gehakkelde aurelia’s rond. Diverse bomen komen rond deze tijd in blad waaronder de witte paardenkastanjes, elzen en berken.
Lees hier het hele bericht.