Dutch Birding Jaaroverzicht 2018

Van de site van Dutch Birding

Notenkraker

Het is een rustig jaar, horen we regelmatig verzuchten. Terugkijkend kunnen we toch zeggen dat 2018 weer een jaar was met veel soorten. Het voorjaar wat beter dan het nogal rustige najaar.
Er werden dit jaar c 385 soorten gemeld. Het is echter niet zeker dat ze allemaal de toets der kritiek zullen doorstaan.
Indien aanvaard zijn er drie nieuwe soorten: Sporenkievit, Oostelijke Gele Kwikstaart en Grijswangdwerglijster.
Verder was het ook een jaar voor soorten die al lange tijd (10 jaar of nog veel langer) niet waren gezien (‘inhalers’), zoals eerst twitchbare Kuhls Pijlstormvogel, Bastaardarend, 5e Balkanbergfluiter, Kleine Zwartkop, 3e twitchbare Roodoogvireo, 7e en 8e Cirlgors en Notenkraker.
Lees hier het hele verslag.

Voor Bosuilen is het al lang Nieuwjaar

Van de site van SOVON:

Bosuil

Bij weinig vogels begint de hormoonhuishouding al in het najaar te veranderen. Bij Bosuilen wel. Die beginnen al in oktober met baltsgedrag. Middenin de winter roepen ze nog regelmatig en kun je op pad om ze te inventariseren. Fred Koning doet dat al bijna zestig jaar. Zijn verhaal lees je in de nieuwe Vogelbalans.
De Bosuil is een soort waar je verknocht aan kunt raken. Stille winteravonden waarop mysterieuze duetten vanuit donker bos klinken. Als je daar wel wat mee hebt, dan is het geweldig om een eigen gebiedje op uilen te inventariseren.
Lees hier het hele bericht.

Midwintertelling 53 komt eraan

Van de site van SOVON:

Kleine Zwanen

Komend weekend (11-14 januari, met de 12e als voorkeursdatum) vindt de jaarlijkse Midwintertelling plaats, nummer 53 in een indrukwekkende rij. In heel Nederland worden watervogels geteld, net als elders in Europa en in grote delen van Afrika en Azië.
Doel is het vaststellen van de populatiegrootte en verspreiding van overwinterende watervogels, en veranderingen daarin. Daarom worden niet alleen de ‘vaste’ telgebieden onderzocht, maar ook zoveel mogelijk gebieden elders. Denk bijvoorbeeld aan beken en kanalen in verder nogal droge agrarische regio’s, of stedelijke zones met vijvers en grachten die soms verrassend rijk blijken te zijn aan watervogels. Meer details over de opzet en uitvoering vind je op de informatiepagina Midwintertelling. Daar kun je ook doorklikken naar een kaart (groene vakje rechts Claim een telgebied) waarop je kunt zien waar al geteld wordt, en waar nog vrijwilligers gezocht worden. Nieuwe tellers altijd welkom!
Lees hier het hele bericht.

Nationale Tuinvogeltelling: keldert de merel verder?

Van de site van de Vogelbescherming Nederland:

©GMD

Merel

De merel kelderde in 2018 voor het eerst uit de top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling. De vraag is of het Usutu-virus hierbij een rol speelt. In ieder geval is het zaak vinger aan de pols te houden: dus tel mee op 25, 26 of 27 januari.
Steevast stond de merel op de derde plaats in de Nationale Tuinvogeltelling, al 14 jaar lang. Tot vorig jaar… In de telling van januari 2018 kelderde onze tuinvriend naar de vijfde plek. Het is niet hard te maken dat het Usutu-virus de schuldige is. Maar, het feit dat dit relatief nieuwe virus rondwaart in Nederland in combinatie met die teruggang van de merel, dat geeft te denken.
Lees hier het hele artikel.

IJmuiden 6 januari 2019 – afd. Utrecht-stad

Erik Wouda schreef:

© GMD

Drieteenmeeuw

Er zijn tradities die ik een warm hart toedraag. Eéntje daarvan is de jaarlijkse januari-excursie van afdeling Utrecht Stad naar IJmuiden. In het donker op de fiets al zingende zanglijsters. Dat begint goed.
In IJmuiden lopend naar de zuidpier zijn daar dodaarsjes die in de haven dobberen. Altijd leuk, ieder jaar voelt het als een hernieuwde kennismaking. Aangekomen bij de pier begin ik direct met het scannen van aalscholvers. Die kuifaalscholver wil ik ditmaal toch weer eens zien.
Ondertussen is aan de overkant een kleine burgemeester ontdekt. De vrijwel witte kleur van de vogel, zonder zwarte vleugelpunten, is van ver duidelijk zichtbaar. Prachtig meeuwtje. Niet veel later zien we een ander prachtig meeuwtje: achter een binnenlopend schip vliegt een juveniele drieteenmeeuw. Later zien we er veel meer.
Lees hier het hele verslag.