Zuidpier en Kennemerduinen 1 december 2018 – afd. De Bilt-Zeist

Ron Keet schreef:

Drieteenstrandloper

Met 10 personen komen we om 9.00 uur aan bij de Zuidpier van IJmuiden.  De zuidenwind is niet zo hard, maar toch slaan de golven nog stevig tegen  de basaltblokken van de Zuidpier aan. Opnieuw is de pier voor onze eigen veiligheid afgesloten.
We  lopen naar het strand. Wigle telt 140  drieteenstrandlopertjes, die in een mooie lange rij, in hun kenmerkende dribbelende stijl, beschutting bij elkaar zoeken aan de vloedlijn, af en toe opgeschrikt door  een loslopende hond. Tussendoor worden ook nog tientallen scholeksters en diverse meeuwensoorten geteld. Van Wigle horen we dat een zilvermeeuw pas na vier jaar zijn adulte kleed aanneemt, de verschillende jaarstadia van de meeuw zijn waar te nemen. Op zich is dat al een hele studie.

Lees hier het hele verslag.

2019: Jaar van de Wulp

Van de site van de Vogelbescherming.

Wulp

‘De wulp kijkt naar zijn gulp’: een bekend ezelsbruggetje om de wulp aan zijn kromme, naar beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om zijn prachtige, jodelende baltszang. Dat is al reden genoeg om de wulp uit te roepen tot soort van het jaar 2019, maar prangender reden is dat ie op de Rode Lijst staat.

Zomerse en winterse wulpen
Zo’n 4.300 paar wulpen broedt jaarlijks in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 kromsnavels te tellen in Nederland! 25-50% van de wereldpopulatie maakt op enig moment van Nederland gebruik.
Lees hier het hele artikel.

‘De man op de dijk’, Het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief

© GMD

Grauwe Kiekendief

Bijna waren we hem kwijt in Nederland: de grauwe kiekendief, één van de sierlijkste en meest mysterieuze vogels ter wereld. Tot halverwege de vorige eeuw was het een algemene vogel die in iedere provincie in onze natuurgebieden broedde, maar in 1990 was hij nagenoeg verdwenen. Totdat iemand een nest ontdekte in een Groningse akker. Eén man, één nest.
Plotseling werden landbouwgebieden een laatste toevluchtsoord waar de grauwe kiekendief zich aan vastklampte. Die ene vondst ontketende een beweging waar de Werkgroep Grauwe Kiekendief uit ontstond en leidde tot een internationaal netwerk van samenwerking, bescherming en onderzoek. Het werd tevens een verhaal van succesvolle samenwerking tussen natuurbeschermers en boeren. Een vogel die op het randje van uitsterven stond, maar op het nippertje werd gered. Wat is het geheim achter dit succes?
Lees hier het hele bericht.

Samenstelling vogelbevolking in 40 jaar spectaculair op zijn kop

Van de site van SOVON:
Duizenden vogelaars gingen drie jaar lang op pad om alle vogels in Nederland systematisch in kaart te brengen. Het resultaat wordt vandaag gepresenteerd in het nieuwe boek ‘Vogelatlas van Nederland’. De publicatie maakt duidelijk dat de vogelwereld de afgelopen 40 jaar behoorlijk op z’n kop is gezet.
Klimaatverandering, verstedelijking, schaalvergroting van de landbouw, afname van insecten. Actuele ontwikkelingen die van grote invloed zijn op onze vogels. Zijn er daardoor meer of minder broedvogels en overwinteraars? Welke soorten zijn het meest toegenomen, welke afgenomen? De nieuwe Vogelatlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland geeft een uitgebreid overzicht van de actuele verspreiding en trends van broedvogels en wintervogels in ons land.

Broedvogelbevolking op zijn kop
Vergeleken met 40 jaar geleden verblijven er tijdens het broedseizoen ongeveer evenveel vogels in ons land. Toch is de samenstelling van onze vogelbevolking gigantisch op zijn kop gezet. Zo zijn er soorten verdwenen, maar ook bijgekomen, waaronder spectaculaire nieuwkomers zoals de zeearend, visarend, wilde zwaan en kraanvogel. Ook zijn er flink meer exoten in ons land gaan broeden.
Lees hier het hele bericht.

Excursie Noord-Holland – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Grijze Wouw

Zondag 18 november bracht afdeling Utrecht-stad met een groep van 12 mensen een bezoek aan de provincie Noord-Holland. We hadden ons voorgenomen om te beginnen met over zee turen, of een Papegaaiduiker niet ‘s een keertje zou kunnen. Maar helaas, met een voorspelde oostenwind leken de kansen voor een beetje leuke zeetrek minimaal. Kortom, we zochten naar een andere aftrapper, en die was gauw bedacht. Een week geleden hing een Grijze Wouw rond op het voormalige eiland Wieringen. Deze vogel was daar na een paar dagen verdwenen maar hij was gisteren herontdekt bij het Wormer- en Jisperveld. Het zou een mooie start van de dag zijn als we deze vogel konden zien. De inzittenden van de eerste auto van onze groep die arriveerde vonden de vogel direct weer terug, jagend boven het uitgestrekte gebied. Helaas besloot de vogel al snel op de grond te gaan zitten, uit beeld.
Lees hier het hele verslag.