Opeens barmsijzen, en niet zo weinig

Van de site van SOVON:

© GMD

Grote Barmsijs

Ging vorig jaar het barmsijzenalarm af, ook winter 2018/19 lijkt er wat moois te gaan gebeuren. Begin november verschenen er in ieder geval opvallende groepen barmsijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het vooral om de in het noorden broedende Grote Barmsijs.

Trektellers blij
Gewoonlijk zit het er na de eerste week van november wel zo’n beetje op voor de meeste trektellers, zeker in het binnenland. Maar dit jaar ‘zou november wel eens langer kunnen gaan duren’. Aldus de tellers van de Lemerberg (Overijssel), waar vandaag na een paar stille uurtjes plotseling groepjes van enkele tientallen barmsijzen verschenen, in totaal 356. Ook elders was het vandaag raak, met de 855 bij het Groningse Muntendam als voorlopig record.
Lees hier het hele bericht.

Excursie Arkemheen 13 oktober 2018 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

© GMD

(Grondelende) Pijlstaarten

Met een zwoele zuidenwind op de achtersteven arriveerden we om half negen op een parkeerstrook bij Nijkerk-zuid. Eenvoudige afspraakplaats voor zij-instromers bij de excursie. Na vijf minuten is de groep compleet. We zijn nog niet echt in de vrije natuur. Tijdens de kronkels door het bedrijvenpark krijg je het vage idee dat je hier niet voor gekomen bent. Dat onbehagen kwam ook weer opzetten toen we zagen dat bij de plas Watergoor honderdvijftig  strekkende meter hengel uitstond. Maar het kwam goed. Altijd weer verrassend zoals direct na het A12-viaduct het open landschap van Arkemheen voor je ligt..
Dat leidde onmiddellijk tot het waarnemen van  een flinke groep kieviten strak in de wei tegen de A28 aan.
Misschien kruipen de wormen door de trillingen van het vrachtverkeer daar eerder uit de grond dan elders, maar het kan natuurlijk ook een veilige plaats voor de nacht geweest zijn.
Lees hier het hele verslag.

Pikken Houtduiven nesten van Turkse Tortels in?

Van de site van SOVON:

© GMD

Turkse Tortel

In de steden gaat het goed met de Houtduif, in bepaalde wijken is het tegenwoordig zelfs de talrijkste broedvogel. Tegelijkertijd gaat de Turkse Tortel langzaam maar zeker in aantal achteruit. Of het een met het ander verband houdt weten we niet, de relatie tussen beide duivensoorten is onvoldoende onderzocht. Tijd voor verandering.
Volgens sommigen zouden Turkse Tortels vatbaarder zijn voor de ziekte ‘het geel’, anderen beweren dat de Houtduif beter opgewassen is tegen predatoren als Ekster en Gaai. Misschien zijn Houtduiven ook beter in staat dan de kleinere Turkse Tortels om voedselvluchten naar de buitengebieden te ondernemen. Dan zouden ze minder afhankelijk zijn van wat de stad zelf aan voedsel te bieden heeft.
Lees hier het hele artikel.

Trekgolf Buizerd passeerde ons land

Van de site van SOVON:

© GMD

Buizerd

Jaarlijks verlaten forse aantallen Buizerds Scandinavië, grotendeels via de bij vogelaars welbekende flessenhals op de zuidpunt van Zweden: Falsterbo. Eenmaal aangekomen in Denemarken richt de trekstroom zich naar zuidwest, richting de overwinteringsgebieden die van Midden-Frankrijk tot in Spanje reiken.
Of wij veel meekrijgen van de doortrek, is weersafhankelijk. Oostenwinden tijdens de piek zijn gunstig en verhogen de kans om fraaie belletjes cirkelende Buizerds te zien.

19 oktober 2018
Het waren geen krachtige oostenwinden op deze dag, maar blijkbaar toch voldoende om een partij Buizerds naar ons land te voeren. De trek begon op de meeste plekken laat in de ochtend, en ging door tot het bijna donker was. Echt hoge aantallen bleven beperkt tot de zuidoostelijke helft van het land (zie dit kaartje van trektellen.nl). Koploper was de telpost in de Twentse Engbertdijksvenen met 353 trekkers, maar de vijf telposten met 200-260 exemplaren mogen zich eveneens gelukkig prijzen.
Lees hier het hele bericht.

Afdelingsweekend Westkapelle – afd. Amersfoort

Yvonne Gijzen schreef:

© GMD

Grote Pieper

Van 5 t/m 7 oktober vond het traditionele weekend van afdeling Amersfoort plaats. Ik ging voor het eerst  mee. Deze keer was er gekozen voor een accommodatie in Westkapelle op  Walcheren. We werden er aan het eind van de  dag verwacht maar uiteraard werd de reisdag ook goed benut met een aantal ‘vogelstops’ onderweg. Wij, dat waren Bert Geelmuijden, René de Waal, Nick Hoebe  en ik, gingen al vroeg op pad. Ik zal mij even kort voorstellen. Ik kijk al vanaf mijn jonge jaren met veel plezier naar vogels. In de beginjaren ‘90 heb ik de vogelherkenningscursus gevolgd. In de auto kwamen we er achter dat Nick die cursus had gegeven. In de jaren daarna lag mijn ‘vogel-leven’ een beetje stil. Het kwam er niet van om mee te gaan met excursies, en daar steek je toch het meeste van op, is mijn ervaring. Een paar jaar geleden maakte Bert Geelmuijden mij enthousiast voor de watervogeltelling en sindsdien is het ‘excursie-virus’ weer aangewakkerd.
Onze eerste stop was bij Oud-Alblas, want daar was de grote pieper gesignaleerd. De grote pieper liet zich niet zo maar zien. Hij zou tussen de paarden zitten. Na zo’n 3/4 uur nog steeds geen grote pieper waargenomen, wel een roodborsttapuit in de verte die steeds opvloog en ons in verwarring bracht.  Bij het wegrijden vroeg Bert voor de zekerheid toch nog even aan een vogelaar die net aan kwam lopen naar de pieper, en toen bleek die via een ander pad achter een huis wel goed waar te nemen. Inderdaad tussen de paarden.
Lees hier het hele verslag.