persbericht regio Utrecht

©GMD

Amerikaans Zeearenden in gevangenschap

De kinderboerderij Nieuw Rotsoord in Utrecht is onder het mom van natuureducatie voornemens om zaterdag 18 december een roofvogelshow te organiseren. De Vogelwacht Utrecht wil haar teleurstelling over deze plannen uitspreken en roept Nieuw Rotsoord op om de activiteit af te blazen.
Het is het standpunt van de Vogelwacht dat natuureducatie op gespannen voet staat met het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap en ronduit onverenigbaar is met het gebruik van deze dieren voor roofvogelshows.
In hun natuurlijke habitat verkiezen roofvogels de ruimte van het vrije veld. Ze onderhouden vaak grote territoria en zweven op luchtstromen om vanaf grote hoogte het landschap te overzien. Vele zijn trekvogels die in lente en herfst duizenden kilometers afleggen. Ze zoeken een partner, soms voor het leven, ze bouwen een nest in boomtoppen of op hoge kliffen en jagen hun eigen kostje bij elkaar. Roofvogels zijn schuwe dieren en in hun natuurlijke omgeving vluchten zij zodra een mens in de buurt dreigt te komen. Uilen zijn bovendien op en enkele uitzondering na nachtdieren en zullen zich nooit uit eigen beweging overdag laten zien.

Bij vogelshows worden deze dieren gedwongen overdag en op zeer korte afstand van mensen hun kunstjes te vertonen. Dit gaat gepaard met onacceptabel veel stress bij deze dieren. De kooien waarin de vogels buiten deze shows worden gehouden, laten niets over van het natuurlijk gedrag van deze dieren en vormen een onaanvaardbare aanslag op hun welzijn. Hierbij laten we nog buiten beschouwing de levendige (en soms illegale) handel die deze roofvogelshows in de hand werken.
Roofvogelshows dienen geen educatief doel. Het gedrag dat men te zien krijgt is volledig verstoord en ze veroorzaken onnodig dierenleed. Wat de aanwezige kinderen zaterdag zullen leren is dat dit, kennelijk, acceptabel is. De Vogelwacht Utrecht is van mening dat deze activiteit iedere educatieve boodschap volledig ondermijnt. Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur. Niet in kooien, niet in de hand van handelaren, laat staan dat de dieren worden afgericht tot het uitvoeren van vliegkunsten ter vermaak van de mens.
Voor verantwoorde educatie over vogels, met respect voor de natuur, verwijzen wij de kinderboerderij Nieuw Rotsoord naar organisaties als IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland. Ook de Vogelwacht verzorgt regelmatig excursies en cursussen.
Wij sluiten ons aan bij het standpunt van Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland, STONE (Steenuilwerkgroep Nederland), SKWN (Stichting Kerkuilwerkgroep Nederland), Slechtvalkwerkgroep Nederland en Oehoewerkgroep Nederland (zie https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows).
Vogelwacht Utrecht steunt bovendien de petitie Vogels Vrij (https://roofvogelsvrijlaten.petities.nl/) die onder meer oproept om wettelijk een einde te maken aan roofvogel- en uilenshows en deze dieren op een negatieflijst voor huisdieren te plaatsen.