Plantage Willem III en Rijnuiterwaarden 02-03 – afd. De Bilt/Zeist

Wigle Braaksma schreef:

@Almar de Ronde

Kraanvogels

Op 2 maart vertrekken 11 deelnemers uit De Bilt en arriveren rond 8:45 uur op de parkeerplaats van het natuurgebied Plantage Willem III te Elst. Het is een fraaie, zonnige dag met aanvankelijk weinig – later iets meer- wind uit zuidhoek en temperatuur die oploopt van ca. 5 ->10 graden. We lopen van 9-12 uur over de voormalige tabaksplantage naar de rand van het aangrenzende bos en vervolgens -langs akkerrand en enkele woonhuizen-  weer terug naar begrazingsgebied en parkeerplaats. Enkele deelnemers bezoeken dit natuurgebied -wat door Galloway-runderen en Konikpaarden wordt begraasd- voor het eerst en zijn verrast door het fraaie open landschap aan de zuidflank van de heuvelrug.

Al snel laten de eerste zingende boomleeuweriken zich horen en zien, worden neerstrijkende sperwer en rondvliegende buizerds ontdekt en laat ook een grote lijster-man zich uiteindelijk door iedereen bewonderen. Bij een klein ven (met bankje) wordt een korte koffie/koek-pauze genoten, waarbij 3 aanvliegende vogels geen ooievaars …. maar heuse kraanvogels blijken!  De 3 adulte kranen vliegen enkele rondjes boven ons en vervolgen hun reis in noordoostelijke richting.  Lees hier het hele verslag.