14 maart Presentatie over het functioneren van ecoducten

Wegen, kanalen, spoorlijnen en bebouwing hebben we nodig. Maar, ze zorgen ook voor versnippering van de overgebleven natuur. Hoe meer en hoe dominanter dit netwerk van hindernissen zich ontwikkelt des te heftiger wordt de isolatie van vele dierpopulaties. Deze isolatie tast de levensvatbaarheid van al die populaties aan en vroeg of laat sterft zo’n populatie dan uit.
Ecoducten – en andere vormen van ‘faunapassages’ – kunnen bij dergelijke infrastructurele barrières een oplossing bieden. Deze geven dieren immers de kans om de (spoor)weg veilig over te steken. Maar doen ze dat ook?  Werken ecoducten zoals ze bedoeld zijn? Hoe vaak maken dieren hier nu eigenlijk gebruik van? Hoe effectief zijn ze in het herstellen van de uitwisseling van dieren tussen populaties? En wat gebeurt er als ook mensen gebruik mogen maken van ecoducten?
Vragen die alle aan bod komen tijdens de presentatie van Edgar van der Grift, werkzaam als dierecoloog bij Wageningen Universiteit & Research.

Presentatie over het functioneren van ecoducten voor leden en belangstellenden
Door Edgar van der Grift, dierecoloog Wageningen Universiteit & Research
Dinsdag 14 maart 2023  20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Zalencentrum Nieuw Salem  De Lei 86 Driebergen