Reactie Gerhard Overdijkink

Geachte redactie,

Beter laat dan nooit reageer ik op de oproep aangaande ‘Duurzaamheid en vogelexcursies en – reizen’. Heel goed we het daar nu over hebben al geldt ook hier wel dat we wat laat zijn.
Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk nog vele stappen qua duurzaamheid/voetafdruk kan en hoop te maken. Ik neem het onderwerp duurzaamheid zeer serieus. Het gevaar van klimaatopwarming raakt voor mij ook aan gerechtigheid en eerlijkheid. Zo ben ik betrokken bij armoedebestrijding in Namibië waar men weinig uitstoot maar wel zucht onder de gevolgen van de mondiale opwarming.
Terug naar de vragen van Hayo: ik denk dat het goed is dat het onderwerp duurzaamheid/klimaat bij VWU nadere aandacht krijgt. Uiteraard moeten we elkaar niet zo zeer de maat nemen maar op de oude bekende voet(afdruk) door gaan kan m.i. niet meer. Ons gedrag zal – hoe lastig ook – moeten veranderen. Ik hoop dat vogelaars daarbij voorop lopen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Om een voorbeeld te noemen maak ik bij excursies die ik begeleid sinds enige tijd een kort statement. Laatst ging dat over de van voordelen van biologische zuivel voor natuur en dus ook voor vogels en de enorme CO2 reductie die dat oplevert.

Ik denk en herken dat ook wel bij het maken van het excursieprogramma bij Vechtplassen dat we proberen om vaker dicht bij huis een vogelexcursie te organiseren. Maar verder weg bieden wij ook aan en blijft ook mogelijk. Goed om er steeds kritischer naar te kijken, verbieden heeft geen zin. Maar wel stappen maken en wat uitdragen vind ik dus logisch. Zie bv onze VWU-statuten waar o.a. staat: “Het treffen van maatregelen, waardoor de levenskansen van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van vogels, verbeterd worden”. Denk daarbij alleen al aan weidevogels: als we zo doorgaan dan moeten we binnenkort ver reizen om nog een ‘simpele’ grutto te zien.

Plaats mijn reactie gerust deze is natuurlijk op persoonlijk titel.

Gerhard Overdijkink