Roofvogeltelling – afd. Nieuwegein/IJsselstein

Zaterdag 13 februari 2016

Roofvogeltelling

Jaarlijks wordt er in deze periode een roofvogeltelling georganiseerd. Het gebied zal worden uitgekamd op jagende en rustende roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Wellicht worden ook één van de schaarsere soorten zoals smelleken, slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van de telling is een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan zo de winterpopulatie van elke soort vastgesteld worden.

Coördinatie: Wilco Stoopendaal

Vertrek om 9.00 uur op de fiets (route ongeveer 25 km.).

Vertreklocatie: Nedereindseweg bij ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2).

Aanmelding bij Monique Kersten: moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628.