Schemer-actieve vogels in Everdingerwaard  (avondwandelexcursie; 12 mei 2022)

Wat: Op 12 mei 2022 organiseert onze afdeling samen met Vogelbescherming Nederland een bijzondere excursie. In deze  nationale Vogelweek gaan we – op een donderdagavond-  op zoek naar schemeractieve vogels in een vogelrijke zuidelijke Lek-uiterwaard! We gaan speuren naar waarneembare soorten op de grens van dag naar nacht. Naar verwachting zijn grasmus, roodborsttapuit, Cetti’s zanger, rietzanger, blauwborst en koekoek nog te horen en te zien. Als het echt donker wordt, hopen we ook nachtactieve reigers, rallen en uilen te horen.
Waar/wanneer: Everdingerwaard; 12 mei 2022; 19:30-22:30 uur
Startpunt: Lekdijk-zuid aan westzijde van Fort Everdingen (alternatieve parkeerplaats: bij Fort Goilberdingen; circa 30 minuten wandelen naar/van startpunt excursie)
Meenemen: waterdicht schoeisel, warme kleding

NB:  
er zijn nu nog slechts enkele plekken beschikbaar; helaas geldt VOL=VOL; er is een wachtlijst voor eventuele afmelders …)