web analytics

Sovon en de volgorde van vogelsoorten

Van de site van SOVON:

© GMD

Buizerd

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de soortvolgorde in vogelgidsen en –lijsten de afgelopen decennia flink op de schop is gegaan. Dat is het gevolg van doorlopend nieuwe evolutionaire inzichten, doorgaans verworven via fylogenetisch onderzoek naar de afstamming en verwantschap van soorten. Er bestaan echter verschillende visies, leidend tot sterk uiteenlopende indelingen in lijsten. Sovon kiest om pragmatische redenen voor de systematiek van de IOC.

Achtergronden
Het International Ornithological Committee is relatief terughoudend met het doorvoeren van veranderingen in de soortvolgorde en naamgeving. Dat sluit het beste aan op de werkpraktijk van Sovon, waarbij het veelvuldig doorvoeren van veranderingen in databases, rapporten, boeken enzovoort onhandig is. Enige stabiliteit in de soortvolgorde is naar ons idee ook voor onze achterban van vogeltellers het duidelijkst. De IOC-systematiek wordt internationaal breed gedragen.
Lees hier het hele bericht.