Spreeuw op één bij internationale vogelteldag

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Spreeuw

Tijdens de internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch, is de spreeuw net als voorgaande jaren in Nederland het meest geteld. Op bijna 130 telposten verspreid over het hele land werden 404.635 spreeuwen gezien. Ook werden er opvallend veel kleine trekvogels geteld, zoals de graspieper, vink en boerenzwaluw. Een zacht windje uit het zuidwesten, tegenwind dus, is voor vogelaars ideaal om trekvogels te zien. Onder die omstandigheden gaan de vogels laag vliegen en worden ze eerder opgemerkt.
De vogeltrek is een bijzonder fenomeen. Miljarden vogels zijn wereldwijd op reis naar hun overwinteringsgebieden. Vergelijk het met de grote trek op de Serengeti in Afrika, maar dan in de lucht boven ons hoofd. Voor iedereen die van vogels houdt is dit dus hét moment om naar buiten te gaan en de trekvogels te bekijken en te tellen.

Spreeuw op 1
Dat gebeurde op zaterdag 2 oktober dan ook massaal. Op bijna 130 telposten verspreid over het hele land werden in totaal ruim 824.000 vogels geteld, al zijn de gegevens van nog niet alle telposten binnen. De spreeuw werd het vaakst gezien. Traditiegetrouw staat de spreeuw jaarlijks in de top 3. Veel spreeuwen zijn al in ons land en worden nu vergezeld van de spreeuwen uit het noorden en oosten van Europa. Een deel hiervan zal verder trekken richting Frankrijk en Groot-Brittannië.
Lees hier het hele artikel.