Stop roofvogelshow Nieuw Rotsoord

persbericht regio Utrecht:

©GMD

Amerikaans Zeearenden in gevangenschap

De kinderboerderij Nieuw Rotsoord in Utrecht is onder het mom van natuureducatie voornemens om zaterdag 18 december een roofvogelshow te organiseren. De Vogelwacht Utrecht wil haar teleurstelling over deze plannen uitspreken en roept Nieuw Rotsoord op om de activiteit af te blazen.
Het is het standpunt van de Vogelwacht dat natuureducatie op gespannen voet staat met het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap en ronduit onverenigbaar is met het gebruik van deze dieren voor roofvogelshows.
In hun natuurlijke habitat verkiezen roofvogels de ruimte van het vrije veld. Ze onderhouden vaak grote territoria en zweven op luchtstromen om vanaf grote hoogte het landschap te overzien. Vele zijn trekvogels die in lente en herfst duizenden kilometers afleggen. Ze zoeken een partner, soms voor het leven, ze bouwen een nest in boomtoppen of op hoge kliffen en jagen hun eigen kostje bij elkaar. Roofvogels zijn schuwe dieren en in hun natuurlijke omgeving vluchten zij zodra een mens in de buurt dreigt te komen. Uilen zijn bovendien op en enkele uitzondering na nachtdieren en zullen zich nooit uit eigen beweging overdag laten zien.
Lees hier het hele persbericht.