Strandlopers, maar ze vliegen ook goed en zitten niet alleen op stranden

Van de site van SOVON:

©GMD

Bonte Strandlopers

Het zijn niet de makkelijkst te determineren vogels, maar toch – of misschien juist daarom – vallen ze goed in de smaak bij vogelaars. Het gaat hier om de strandlopers. Ze broeden op de arctische toendra in het noorden van Europa en maken gebruik van de East Atlantic Flyway. Maar wat is dat precies?
Er komen verschillende soorten strandlopers voor in Nederland. Met de dwaalgasten buiten beschouwing gelaten, gaat het om de bonte strandloper, drieteenstrandloper, kleine strandloper, temmincks strandloper, krombekstrandloper, paarse strandloper, kanoet en kemphaan. In de webinar ‘stoeien met strandlopers’ van Sovon worden deze soorten stuk voor stuk behandeld door uitgebreid stil te staan bij de ecologie en herkenning.
Lees hier het hele artikel.