Studie gedrag kleine mantelmeeuw helpt aantal slachtoffers windparken in kaart te brengen

Van de site van Nature Today:

©GMD

Kleine Mantelmeeuw

Kan een wiskundig model het vlieggedrag van de kleine mantelmeeuw op zee in kaart brengen? Wageningen Marine Research zet samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam stappen om tot zo’n model te komen. De uitkomsten moeten opdrachtgever Rijkswaterstaat inzicht geven in het aantal aanvaringsslachtoffers onder kleine mantelmeeuwen in windparken op zee.
Sommige soorten zeevogels komen in botsing met windmolens op zee. Andere vogelsoorten mijden windparken, waardoor hun leefgebied kleiner wordt. Het inschatten van sterfte van zeevogels door aanvaringen met windmolens wordt gedaan met behulp van modellen, omdat het lastig is aanvaringen op zee direct te observeren.

Op weg naar een betere inschatting van aanvaringsrisico’s
De modellen die schattingen van botsingen tussen vogels en windmolens maken, zijn meestal gebaseerd op een zeer grove schatting van het aantal vogels dat daadwerkelijk door een gebied met windmolens vliegt. De onderzoekers hopen met hun nieuwe modelleringsaanpak tot een betere inschatting te komen van de aanvaringskansen van zeevogels met windmolens. De kleine mantelmeeuw is volgens onderzoeker Floor Soudijn een heel geschikte soort voor dit project, omdat relatief veel bekend is over deze zeevogel en er uitgebreide gedragsstudies naar zijn gedaan.
Lees hier het hele artikel.