web analytics

Telling Westdijk – 2 juli 2018

Wim Smeets schreef:

Waarnemingen (205e keer, start 7 juli 2001) bij de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 7 juli 2018 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand). Het was op de dijk licht bewolkt, windstil, geen neerslag, ongeveer 18 ºC, opkomst 12 personen. Totaal 35 soorten en 1576 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 17 jaar is nu 151 soorten.
Hier de lijst:
Fuut 4), Aalscholver (1000, sociaal vissend), Blauwe Reiger (6), Knobbelzwaan (3), Brandgans (8), Grauwe Gans (266), Grote Canadese Gans (46), Nijlgans (1*), Krakeend (1), Kuifeend (6), Wilde Eend (2), Bruine Kiekendief (1 juveniel), Buizerd (2), Torenvalk (1), Meerkoet (18), Kemp­haan (22*), Kievit (34), Kleine Mantelmeeuw (1), Kluut (3), Kokmeeuw (2), Scholekster (1*), Tureluur (3), Visdief (4), Holenduif (1), Houtduif (1), Boeren­zwaluw (60), Ekster (4), Kauwtje (2), Kleine Ka­rekiet (10), Kneu (2), Putter (2), Rietgors (4), Spreeuw (47), Witte Kwikstaart (4), Zwarte Kraai (4).
Bij de telling en bijzondere gebeurtenis: Achter het westelijke plasje van Vitens ving een juveniele blauwe reiger een hermelijn en had deze beet in de nek. Na veel schudden lukte het de blauwe reiger niet om de hermelijn te doden. Toen deze de hermelijn liet vallen om anders beet te pakken, draaide de hermelijn zich om en sprong de blauwe reiger enkele malen naar de keel. Hetgeen mislukte. Daarna vluchtte de hermelijn weg. Dit alles  minuten lang in het zicht van de telescopen en verrekijkers van de tellers.